Avaldatud: 04.05.2017
Viimati muudetud: 26.05.2020

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi

Eesti keele kui teise keele õpetaja ametikohta täitmiseks

Tööle asumise aeg on 01.09.2020.

Töö kirjeldus: Eesti keele õpetamine vene õppekeelega klassis

Nõudmised kandidaadile

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse
 • eesti keel emakeelena või eesti keel C1

Kool pakub

 • Koolituse võimalusi
 • Meeldivat töökeskkonda
 • Konkurentsivõmelist töötasu
 • Keelekümblusklassides tulemuslikul õpetamisel tulemustasu.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata tähtajaks 29.05.2020 aadressile sekretar[at]kjag.ee

Inglise keele õpetaja ametikohta täitmiseks

Tööle asumise aeg on 01.09.2020.

Töö kirjeldus: Inglise keele õpetamine vene õppekeelega klassis

Nõudmised kandidaadile

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse
 • eesti keel emakeelena või eesti keel C1/B2

Kool pakub

 • Koolituse võimalusi
 • Meeldivat töökeskkonda
 • Konkurentsivõmelist töötasu
 • Keelekümblusklassides tulemuslikul õpetamisel tulemustasu.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata tähtajaks 29.05.2020 aadressile sekretar[at]kjag.ee

Kehalise kasvatuse õpetaja ametikohta täitmiseks

Tööle asumise aeg on 01.09.2020.

Töö kirjeldus: Kehalise kasvatuse õpetamine vene õppekeelega klassis

Nõudmised kandidaadile

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse
 • eesti keel emakeelena või eesti keel C1

Kool pakub

 • Koolituse võimalusi
 • Meeldivat töökeskkonda
 • Konkurentsivõmelist töötasu
 • Keelekümblusklassides tulemuslikul õpetamisel tulemustasu.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata tähtajaks 10.06.2020 aadressile sekretar[at]kjag.ee