Avaldatud: 14.12.2017
Viimati muudetud: 10.12.2019

Õppeperioodid 2019/2020 õa (5.-9.kl)

I periood
01.09.2019 – 18.10.2019

II periood
28.10.2019 – 13.12.2019

III periood
16.12.2020 – 14.02.2020

IV periood
17.02.2020 – 09.04.2020

V periood
13.04.2020 – 09.06.2020

Õppetrimestrid 2019/2020 õa (1.-4.kl)

I trimester
02.09.2019 – 29.11.2019

II trimester
02.12.2019 – 31.01.2020

III trimester
02.03.2020 – 09.06.2020

Koolivaheajad