Avaldatud: 19.09.2017
Viimati muudetud: 15.06.2020

Õppenoukogu reglement 02.09.2019
Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Õppenõukogu toimumise ajad

2019.-2020. õa

13.09.2019
16.09.2019
24.09.2019
04.10.2019
14.11.2019
02.12.2019
14.01.2020
10.03.2020
11.05.2020 (e-õppenõukogu)
29.05.2020 (e-õppenõukogu)
05.06.2020 (e-õppenõukogu)
12.06.2020 (e-õppenõukogu)

2018.-2019. õa

25.09.2018
16.11.2018 (e-õppenõukogu)
06.12.2018
07.12.2018
22.01.2019
10.05.2019
14.05.2019 (e-õppenõukogu)
05.06.2019
07.06.2019
18.06.2019
19.06.2019 (e-õppenõukogu)
20.06.2019
25.06.2019 (e-õppenõukogu)
28.08.2019
29.08.2019

2017.-2018. õa

19.09.2017
16.11.2017 (e-õppenõukogu)
17.01.2018 (e-õppenõukogu)
08.02.2018 (e-õppenõukogu)
27.02.2018
18.05.2018 (e-õppenõukogu)
07.06.2018
15.06.2018
19.06.2018 (e-õppenõukogu)
20.06.2018
27.08.2018