Avaldatud: 19.09.2017
Viimati muudetud: 27.08.2018

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õppenoukogu pädevus ja tegutsemise kord

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

2018./19. õa õppenõukogu toimumise ajad:

 1. 27.08.2018 kell 12:00 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve

2017./18. õa õppenõukogu toimumise ajad:

 1. 19.09.2017 kell 14:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve
 2. 16.11.2017 e-õppenüõukogu
 3. 17.01.2018 e-õppenõukogu
 4. 08.02.2018 e-õppenõukogu
 5. 27.02.2018 kell 10:00 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve
 6. 18.05.2018 e-õppenõukogu
 7. 07.06.2018 kell 13:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve
 8. 15.06.2018 kell 13:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve
 9. 19.06.2018 e-õppenõukogu
 10. 20.06.2018 kell 9:00 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve