Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium ootab oma suurde ja sõbralikku perre uusi gümnasiste!

Lugupeetud põhikooli lõpetaja, tee juba täna oma valik!

Meie gümnaasiumis on sul võimalus:

 • tegeleda intellektuaalse, uurimis- ja loovtööga;
 • teha iseseisvalt valikut;
 • osaleda aktiivselt projektides, klassivälises tegevuses ja õpilasomavalitsuse töös;
 • õppida pärast gümnaasiumi lõpetamist parimates kõrgkoolides;

Teie ees on põnev gümnaasiumi elu!

2018./2019.õa pakume tulevastele kümnenda klassi õpilastele laienenud eesti keele süvaõpet ja erinevaid suundi:

 • Pedagoogiline
  (psühholoogia, pedagoogika alused, retoorika, võõrkeeled, matemaatika)
 • Rakenduslik
  (multimeedia, reaalained, ökonoomika)
 • Keeled ja meedia
  (võõrkeeled, ajakirjanduse alused, meedia)
 • Meditsiiniline
  (meditsiiniliste teadmiste alused, loodusteaduse õppeained)
 • Riigikaitse
  (politseiõpe, piirivalve, päästeõpe)

Ahtme Gümnaasiumis on:

 • perioodõpe;
 • rikas kogemus;
 • traditsioonide säilitamine;
 • põnev klassiväline töö;
 • sõbralik atmosfäär;
 • koostöö vabariigi ja regiooni õppeasutustega;
 • kaasaegne õppekeskkond;

Dokumente võetakse gümnaasiumi kantseleis aadressil Altserva 6. Sisseastumisel viiakse läbi vestlus, millele saab registreeruda e-postil sekretar[at]kjag.ee
Info on telefonil mob 5520750 või e-postil sekretar[at]kjag.ee
Täita AVALDUST ja esitada dokumente saab ka vestluse päeval.

Avaldatud: 08.05.2018
Viimati muudetud: 28.06.2018