TÄHELEPANU!
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestas valitsus Eestis eriolukorra!
Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on 13.03.2020.a. kella 15.00 ajutiselt SULETUD.
HUVIRINGE JA SPORDITREENINGUID KOOLIS EI TOIMU!
Alates esmaspäevast 16.03.2020 on õppetöö Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis üle viidud distantsõppevormile.
Õpetajad panevad e-kooli tunni sisu kirjeldusse täpse õppematerjali ja on valmis vajadusel juhendama õpilasi e-kooli vestluste, telefoni, sotsiaalmeediakanalite, telefoni ja/või meili teel kella 9.00-16.00.
Õpilased on kohustatud distantsõppe ajal kella 9.00-16.00 osa võtma õppetööst.
Rohkem e-õpe korraldamisest Ahtme Põhikoolist loe siin E-õpe kord 17.03.2020
Tundide ajad:

1-4 ja 1е, 2е, 5-7.е. klassid
1. 9.00-9.45
2. 10.00-10.45
3. 11.00-11.45
4. 12.00-12.45
5. 13.00-13.45
6. 14.00-14.45

5-9 klassid
1. 9.00-10.15
2. 10.30-11.45
3. 12.00-13.15
4. 13.30-14.45
5. 15.00-16.15