Avaldatud: 06.03.2018
Viimati muudetud: 26.10.2019

Lasteabi

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute heaolu. Lastekaitseseadus näeb ette, et iga inimene, kes märkab abivajavat last, peab teatama kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

Kohalikul omavalitsusel on kohustus teha 10 päeva jooksul otsus, kas algatada juhtumikorraldus või jätta see algatamata. Juhtumikorralduse võib algatama jätta vaid juhul, kui lapse abivajadus on võimalik rahuldada ühekordse meetmega.

Vihjeliin

Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast ebaseadusliku sisuga materjalist – laste seksuaalne ärakasutamine, laste kaubitsemine (inimkaubandus). Teabe saab edastada anonüümselt ilma teavitaja isikuandmeid välja selgitamata ja salvestamata.

Usaldustelefonid

Usaldustelefon Lapse mure
See telefon on ainult lastele ja noorukitele
Tel 646 0770
E–R kl 10–18

Noorte Usaldustelefon 646 6666 N–L 19–22
Usaldustelefon 126 (eesti keeles) iga päev kl 17–3
Usaldustelefon 127 (vene keeles) iga päev kl 19–23
Usaldustelefoni teenus on maksustatud sideoperaatorite poolt vastavalt kehtivatele kõnetariifidele.


Targalt internetis
Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset ärakasutamist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis. Loe rohkem www.targaltinternetis.ee