Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased!

Vastavalt 14.mail 2014.a. sõlmitud Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kohtla-Järve linna vahelisele kokkuleppele riigigümnaasiumi loomisest Kohtla-Järve linna territooriumil ning seoses õpilaste arvu languse ja koolitusnõudluse vähenemisega on Kohtla-Järve Linnavolikogu võtnud vastu otsused Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamisest alljärgnevalt: alates 1. septembrist 2019. a korraldatakse ümber Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi tegutsemise vorm, kusjuures Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasium jätkavad oma tegevust põhikoolidena ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium liidetakse Kohtla-Järve Slaavi Põhikooliga ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium lõpetab alates 1. septembrist 2019. a oma tegevuse.

Nimetada alates 1. septembrist 2019. a Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium ümber ja lugeda uueks nimetuseks Kohtla-Järve Ahtme Põhikool.

Kohtla-Järve Linnavolikogu otsused:

  • Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsus nr 229 „Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine“,
  • Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. veebruari 2019.a otsus nr 67 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a otsuse nr 229 „Kohtla-Järve koolivõrgu ümberkorraldamine“ muutmine“.
  • Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. aprilli 2019.a otsus nr 71 „Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi nimetuste muutmine “.