Avaldatud: 20.11.2016
Viimati muudetud: 19.09.2018

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hoolekogu koosseis:

Tatjana Kaupmees – lastevanemate esindaja, esimees;
Inna Gusseva – lastevanemate esindaja, aseesimees;
Gennadi Lobossok – lastevanemate esindaja;
Oksana Jermolajeva – lastevanemate esindaja;
Sergei Žigadlo – lastevanemate esindaja;
Tamara Jašitševa – lastevanemate esindaja;
Irina Sokolovskaja – lastevanemate esindaja;
Kristina Golubeva – lastevanemate esindaja;
Oksana Ratkevitš – lastevanemate esindaja;
Jekaterina Voronova – õpetajate esindaja;
Sergei Tuzhilin – õpetajate esindaja;
Albina Rževskaja – õpetajate esindaja;
Daniel Jesenfeld – õpilaste esindaja;
Valeri Korb – koolipidaja esindaja;
Svetlana Nagajeva – kooli vilistlaste esindaja.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus nr 189 10.04.2018
Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus nr 156 30.01.2013 “Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord”

E-posti aadress: hoolekogu[at]kjag.ee