Avaldatud: 07.09.2016
Viimati muudetud: 22.05.2019

DOKUMENDIREGISTER
Põhimäärus
Kooli õppekava (üldosa)
Põhikooli lihtsustatud õppekava
Ainekavad
HEV õppe korraldamine Ahtme Gümnaasiumis
Arengukava 2017-2019
Digi arengukava
Kodukord
Õpilasesinduse põhimäärus
Hindamise korraldus
Õpilaste tunnustamise kord
Perioodõppekord 9. – 12. klassides
Sisehindamise aruanne
IT-kava
Vastuvõtu tingimused ja kord
Avaldused
Duplikaadi taotlemine, vormistamine ja väljaandmine
Kohtla-Järve linna ametlike dokumentide register
Põhikooli ja gümnaasiumiga seotud lingid
TEK
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan
Üldne tuleohutusjuhend: Altserva, 6 /
Sõpruse, 33
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ametikohtade koosseis
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi sisehindamise kord
Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord
Palgakorralduse põhimõtted Ahtme Gümnaasiumis
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi koolikapi kasutamise kord
PLAANID JA GRAAFIKUD

Tasemetööde läbiviimise ajad 2018/2019 õppeaastal
Põhikooli lõpueksamite ajad 2018/2019 õppeaastal
Riigieksamite ajad 2018/2019 õppeaastal
Koolivaheajad
Üldtööplaan 2018/2019 õppeaastal
Kuuplaanid 09.2018 / 10.2018 / 11.2018 / 12.2018 / 01.2019 / 02.2019 / 03.2019 / 04.2019 / 05.-06.2019
Tööplaan tulevaste esimese klassi õpilastega 2018/2019 õppeaastal