TLÜs on lõpusirgele jõudnud Eesti ajaloo suurim digiõppevara loomise projekt DigiÕppeVaramu (vt https://www.tlu.ee/dt/uudised/tlu-projekt-taitis-e-koolikoti-digioppevaraga), mille raames aasta jooksul 120 kogenud õpetajat üle Eesti koostöös TLÜ haridustehnoloogia keskuse spetsialistidega koostasid üle 10 000 interaktiivse õppematerjali, mis katavad terve gümnaasiumi õppekava neljas ainevaldkonnas: matemaatika, loodus-, sotsiaal- ja kunstiained. HTM-iga sõlmitud hankelepingu kohaselt viime enne oktoobri lõppu läbi loodud õppevara kasutamise koolitused viies maakonnas. Esialgne koolituskava on allpool, esimeses plokis tutvustame ühes suuremas ruumis loodud digiõppevara leidmise ja kasutamise stsenaariumeid ja pärast kohvipausi jätkub töö neljas sektsioonis, kus iga ainevaldkonna õpetajad ise oma käega katsetada saavad. Koolitus kestab kl 14 – 17:15, seda viivad läbi TLÜ Haridustehnoloogia keskuse eksperdid ja õppevara loonud aineõpetajad. Osalejad peaksid võtma kaasa isikliku süle- või tahvelarvuti, kool võimaldab kohalikku wifit kasutada. Koolitus on tasuta ja selle lõpul väljastatakse TLÜ poolt koolituse läbimise õiend.
Koolitusel osaleda soovijatel palume registreeruda: https://goo.gl/forms/tWhgxYSJHUWuG3t32

Koolituse kuupäevad:
– 16.okt Tartu Tamme Gümnaasiumis
– 17.okt Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis
– 19.okt Viljandi Gümnaasiumis (algusega kl 15)
– 23.okt Pärnu Koidula Gümnaasiumis
– 29, 30.okt Tallinna Ülikoolis

Koolituskava:
14.00 DigiÕppeVaramu projekti eesmärgid, tehniline platvorm, õppedisain, litsents
14:30 e-Koolikoti kogumiku kasutamise demo: kogumiku otsing, lingi jagamine õpilastele, erinevad rakendusstsenaariumid (LePlanner), H5P challenge
15:00 Praktiline ülesanne: õppevara otsing e-Koolikotis, DÕV e-Kooilkoti kogumikust koopia tegemine, lihtsam muutmine oma nutiseadmes
15:30 Kohvipaus
15:45 Praktilised töötoad neljas ainevaldkonnas: ülevaade valdkonna kogumikest eKoolikotis, üldised metoodilised juhised, demo
16.15 Osalejad katsetavad õppevara
16:45 Arutelu, tagasiside, ettepanekud
17:15 Koolituspäeva lõpp

Lisainfo:
Mart Laanpere
TLÜ haridustehnoloogia vanemteadur
5278 437