Avaldatud: 25.08.2016
Viimati muudetud: 25.10.2019

Ainekateedrid

  • Algkooliõpetajate kateeder, juhataja Valentina Matsievska
  • Loodusaineteõpetajate kateeder, juhataja Yulia Pelikhova
  • Matemaatika ja reaalharu valikaineteõpetajate kateeder, juhataja Svetlana Rolitš
  • Eesti keele õpetajate kateeder, juhataja Katre Sosi
  • Inglise keele õpetajate kateeder, juhataja Irina Petrova
  • Vene keele ja sotsiaalainete õpetajate kateeder, juhataja Valentina Ivantsova

Aineblogid

“Kehaline kasvatus” (õpetaja Inna Mällo)