Avaldatud: 25.08.2016
Viimati muudetud: 22.08.2018

Ainekateedrid

  • Algkooliõpetajate kateeder, juhataja Olga Terro, Blogi 
  • Loodusaineteõpetajate kateeder, juhataja Yulia Pelikhova
  • Matemaatika ja reaalharu valikaineteõpetajate kateeder, juhataja Svetlana Rolitš
  • Võõrkeelte õpetajate kateeder, juhataja Jelena Jakovleva
  • Vene keele ja sotsiaalainete õpetajate kateeder, juhataja Jelena Legotkina

Aineblogi “Karjääriõpe” (õpetaja Irina Nogina)
Aineblogi “Kehaline kasvatus” (õpetaja Inna Mällo)