Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium võtab tööle:

  • projektijuhi
  • huvijuhi
  • sotsiaalpedagoogi
  • psühholoogi

Nõutav: kvalifikatsioonile vastav haridustase

CV koos motivatsioonikirja ja haridust tõendavate dokumentidega palume saata hiljemalt 14.08.2017.a. aadressile sekretar@kjag.ee