Õpetaja nimi

Ained

Abramova, Anna
e-mail: anna.abramova@kjag.ee
algklasside õpetaja,
1c klassijuhataja
Agu, Kristiine
e-mail: kristiine.agu@kjag.ee
kehalise kasvatuse õpetaja
Alekseeva, Natalia
e-mail: natalia.alekseeva@kjag.ee
kunsti-, käsitöö- ja kodunduseõpetaja, informaatika- ja matemaatikaõpetaja,
7.b klassijuhataja
Andersson, Žanna 
e-mail: zanna.andersson@kjag.ee
sotsiaalainete õpetaja
Bertram, Olga
e-mail: olga.bertram@kjag.ee
õppealajuhataja kt,
eesti keele õpetaja
Bolshakova, Tatiana
e-mail: tatiana.bolshakova@kjag.ee
HEV koordineerija, saksa keele õpetaja,
12.c  klassijuhataja
Bõstrova, Natalia
e-mail: natalia.bostrova@kjag.ee
saksa keele õpetaja,
inglise keele õpetaja,10.TM klassijuhataja
Derbinova, Ilona
e-mail: ilona.derbinova@kjag.ee
inglise keele õpetaja,
pikapäevarühma kasvataja
Derdessova, Svetlana
e-mail: svetlana.derdessova@kjag.ee
matemaatikaõpetaja,
6.b klassijuhataja
Dubolazov, Ingar 
e-mail: ingar.dubolazov@kjag.ee
kehalise kasvatuse õpetaja,
uurimistöö aluste õpetaja
Elonen, Marina
e-mail: marina.elonen@kjag.ee
inglise keele õpetaja
Finogenova, Albina
e-mail: albina.finogenova@kjag.ee
logopeed
Galašova, Tatjana
e-mail: tatjana.galasova@kjag.ee
algklasside õpetaja,
2.a klassijuhataja
Gorškova, Niina
e-mail: niina.gorskova@kjag.ee
vene keele ja kirjanduse õpetaja,
6.a klassijuhataja
Grats, Svetlana
e-mail: svetlana.grats@kjag.ee
eesti keele õpetaja
Ivanova, Valentina
e-mail: valentina.ivanova@kjag.ee
vene keele ja kirjanduse õpetaja,
vastutav isik Koolimuuseumis
Ivantsova, Valentina
e-mail: valentina.ivantsova@kjag.ee
vene keele ja kirjanduse õpetaja,
9.a klassijuhataja
Jakovleva, Jelena
e-mail: jelena.jakovleva@kjag.ee
eesti keele õpetaja
Jeltsova, Olga
e-mail: olga.jeltsova@kjag.ee
algklasside õpetaja,
3.a klassijuhataja
Karhanina, Darja
e-mail: darja.karhanina@kjag.ee
muusikaõpetaja
Katušina, Valentina
e-mail: valentina.katusina@kjag.ee
matemaatikaõpetaja
Krueger, Walter Dehn
e-mail: dehn.krueger@kjag.ee
inglise keele õpetaja
Kukk, Anneli
e-mail: anneli.kukk@kjag.ee
eesti keele õpetaja,
5.a klassijuhataja
Kukoba, Alla
e-mail: alla.kukoba@kjag.ee
inglise keele õpetaja
Kõrvemaa, Krista
e-mail: krista.korvemaa@kjag.ee
eesti keele õpetaja,
muusikaõpetaja,5.c klassijuhataja
Legotkina, Jelena
e-mail: jelena.legotkina@kjag.ee
vene keele ja kirjanduse õpetaja,
11.a klassijuhataja
Leek, Ilona
e-mail: ilona.leek@kjag.ee
geograafiaõpetaja,
psühholoogiaõpetaja
Leshkovich, Maria
e-mail: maria.leshkovich@kjag.ee
inglise keele õpetaja
Maksimova, Galina
e-mail: galina.maksimova@kjag.ee
puumaalistuudio ringijuht
Matsievska, Valentina
e-mail: valentina.matsievska@kjag.ee
algklasside õpetaja,
3.b klassijuhataja
Mesilane, Olga 
e-mail: olga.mesilane@kjag.ee
ajalooõpetaja
Misišina, Tatjana
e-mail: tatjana.misisina@kjag.ee
matemaatikaõpetaja
Mällo, Inna
e-mail: inna.mallo@kjag.ee
kehalise kasvatuse õpetaja,
8.a klassijuhataja
Mändmaa, Sven-Erik
e-mail: sven-erik.mandmaa@kjag.ee
matemaatika ja füüsikaõpetaja
Nogina, Irina
e-mail: irina.nogina@kjag.ee
eesti keele õpetaja,
karjääriõpetuse õpetaja
Ohhapkina, Valentina
e-mail: valentina.ohhapkina@kjag.ee
bioloogiaõpetaja,
11.b klassijuhataja
Papieva, Elena
e-mail: elena.papieva@kjag.ee
algklasside õpetaja,
1.b klassijuhataja
Pelikhova, Yulia
e-mail: yulia.pelikhova@kjag.ee
geograafiaõpetaja,
7.a klassijuhataja
Petrova, Irina
e-mail: irina.petrova@kjag.ee
inglise keele õpetaja
Petrova, Oksana
e-mail: oksana.petrova@kjag.ee
muusikaõpetaja
Petruhhina, Niina
e-mail: niina.petruhhina@kjag.ee
soome keele õpetaja
Pondre, Jana
e-mail: jana.pondre@kjag.ee
abiõpetaja
Portnova, Olga
e-mail: olga.portnova@kjag.ee
muusikaõpetaja
Põlevina, Tamara 
e-mail: tamara.polevina@kjag.ee
ajalooõpetaja
Ragilo, Ljudmilla
e-mail: ljudmilla.ragilo@kjag.ee
sotsiaalainete õpetaja
Rassadina, Anna
e-mail: anna.rassadina@kjag.ee
keemiaõpetaja,
10.TM klassijuhataja
Rogaleva, Larissa
e-mail: larissa.rogaleva@kjag.ee
algklasside õpetaja, huvijuht,
2.b klassijuhataja
Rolitš, Svetlana
e-mail: svetlana.rolits@kjag.ee
matemaatikaõpetaja,
12.a klassijuhataja
Roosimäe, Kaire
e-mail:
kaire.roosimae@kjag.ee
loodusainete õpetaja,
6.c klassijuhataja
Rževskaja, Albina
e-mail: albina.rzevskaja@kjag.ee
õppealajuhataja kt 1.-9. kl,
valikkursusteõpetaja
Samoilova, Marianna
e-mail: marianna.samoilova@kjag.ee
eesti keele õpetaja,
7.c klassijuhataja
Smirnova, Natalia
e-mail: natalia.smirnova@kjag.ee
prantsuse keele õpetaja
Sosi, Katre
e-mail: katre.sosi@kjag.ee
eesti keele õpetaja,
10.ET klassijuhataja
Sotnik, Larisa 
e-mail: larisa.sotnik@kjag.ee
matemaatikaõpetaja
Struzhentseva, Liudmila
e-mail: liudmila.struzhentseva@kjag.ee
tantsuringjuht
Sulina, Larissa
e-mail: larissa.sulina@kjag.ee
õppealajuhataja gümnaasiumi astmes,
matemaatikaõpetaja
Suviste, Alexandra
e-mail: alexandra.suviste@kjag.ee
huvijuht,
kunstiõpetaja
Šepeleva, Ljudmilla
e-mail: ljudmilla.sepeleva@kjag.ee
algklasside õpetaja,
1.a klassijuhataja
Štšerbakova, Angelina 
e-mail: angelina.stserbakova@kjag.ee
algklasside õpetaja,
4.a  klassijuhataja
Zanurskaja, Diana
e-mail: diana.zanurskaja@kjag.ee
väikeklassi õpetaja
Zubkov, Vladimir 
e-mail: vladimir.zubkov@kjag.ee
tehnoloogiaõpetaja,
kehalise kasvatuse õpetaja,
8.b  klassijuhataja
Terentieva, Natalia 
e-mail: natalia.terentieva@kjag.ee
matemaatikaõpetaja
Terro, Olga
e-mail: olga.terro@kjag.ee
algklasside õpetaja,
2.c ja 5.b klassijuhataja
Tšumakova, Marina   
e-mail: marina.tsumakova@kjag.ee
algklasside õpetaja,
sotsiaalpedagoog,
3.c klassijuhataja
Tuzhilin, Sergey
e-mail:sergey.tuzhilin@kjag.ee
füüsikaõpetaja,
robootikaringijuht,12.b klassijuhataja
Vokhmyanina, Oxana
e-mail:
ringijuht
Voronova, Jekaterina
e-mail: jekaterina.voronova@kjag.ee
algklasside õpetaja,
algkooli koordineerija,
4.b klassijuhataja
Voss, Natalja 
e-mail: natalja.voss@kjag.ee
kehalise kasvatuse õpetaja
Väljaste, Kadri
e-mail: kadri.valjaste@kjag.ee
inglise keele õpetaja
Yemelianchenko, Liudmyla
e-mail: liudmyla.yemelianchenko@kjag.ee
sotsiaalainete õpetaja,
9.b klassijuhataja,
Peremuuseumi juhataja