Õpetaja nimi

Ained

Abramova, Anna
e-mail: annaabramova499@gmail.com
algklasside õpetaja,
1c klassijuhataja
Agu, Kristiine
e-mail: krigu71@gmail.com
kehalise kasvatuse õpetaja
Alekseeva, Natalia
e-mail: natatala55@gmail.com
kunsti-, käsitöö- ja kodunduseõpetaja, informaatika- ja matemaatikaõpetaja,
7.b klassijuhataja
Andersson, Žanna 
e-mail: zhannasolomanjuk@gmail.com
sotsiaalainete õpetaja
Bertram, Olga
e-mail: bertolga@gmail.com
õppealajuhataja kt,
eesti keele õpetaja
Bolshakova, Tatiana
e-mail: tatjanabolsh@gmail.com
HEV koordineerija, saksa keele õpetaja,
12.c  klassijuhataja
Bõstrova, Natalia
e-mail: bystrnat@gmail.com
saksa keele õpetaja,
inglise keele õpetaja,10.TM klassijuhataja
Derbinova, Ilona
e-mail: ilona25@yandex.ru
inglise keele õpetaja,
pikapäevarühma kasvataja
Derdessova, Svetlana
e-mail: svetlana.derdessova@gmail.com
matemaatikaõpetaja,
6.b klassijuhataja
Dubolazov, Ingar 
e-mail: ingar.dubolazov@gmail.com
kehalise kasvatuse õpetaja,
uurimistöö aluste õpetaja
Elonen, Marina
e-mail: marina.elonen@gmail.com
inglise keele õpetaja
Finogenova, Albina
e-mail: alla.finogenova@gmail.com
logopeed
Galašova, Tatjana
e-mail: tatjana571@gmail.com
algklasside õpetaja,
2.a klassijuhataja
Gorškova, Niina
e-mail: gorskova.nina@gmail.com
vene keele ja kirjanduse õpetaja,
6.a klassijuhataja
Grats, Svetlana
e-mail: svetgrats@gmail.com
eesti keele õpetaja
Ivanova, Valentina
e-mail: slivozka@gmail.com
vene keele ja kirjanduse õpetaja,
vastutav isik Koolimuuseumis
Ivantsova, Valentina
e-mail: kirjandus38@gmail.com
vene keele ja kirjanduse õpetaja,
9.a klassijuhataja
Jakovleva, Jelena
e-mail: jelena.jakovleva07@gmail.com
eesti keele õpetaja
Jeltsova, Olga
e-mail: jeltsova.olga@gmail.com
algklasside õpetaja,
3.a klassijuhataja
Karhanina, Darja
e-mail: darjakarhanina@gmail.com
muusikaõpetaja
Katušina, Valentina
e-mail: valentina.katusina@gmail.com
matemaatikaõpetaja
Krueger, Walter Dehn
e-mail: escocompton@gmail.com
inglise keele õpetaja
Kukk, Anneli
e-mail: anneliku76@gmail.com
eesti keele õpetaja,
5.a klassijuhataja
Kukoba, Alla
e-mail: alla.kukoba@gmail.com
inglise keele õpetaja
Kõrvemaa, Krista
e-mail: kristakorvemaa36@gmail.com
eesti keele õpetaja,
muusikaõpetaja,5.c klassijuhataja
Legotkina, Jelena
e-mail: jelena.legotkina@gmail.com
vene keele ja kirjanduse õpetaja,
11.a klassijuhataja
Leek, Ilona
e-mail: ilona.leek@gmail.com
geograafiaõpetaja,
psühholoogiaõpetaja
Leshkovich, Maria
e-mail: maria.leshkovits@gmail.com
inglise keele õpetaja
Maksimova, Galina
e-mail: maks5513734@mail.ru
puumaalistuudio ringijuht
Matsievska, Valentina
e-mail: valentina.nevidimaja@gmail.com
algklasside õpetaja,
3.b klassijuhataja
Mesilane, Olga 
e-mail: olgamesilane@gmail.com
ajalooõpetaja
Misišina, Tatjana
e-mail: kometa.59@mail.ru
matemaatikaõpetaja
Mällo, Inna
e-mail: innamallo@gmail.com
kehalise kasvatuse õpetaja,
8.a klassijuhataja
Mändmaa, Sven-Erik
e-mail: svenerikmandmaa@gmail.com
matemaatika ja füüsikaõpetaja
Nogina, Irina
e-mail: eesti.keel@gmail.com
eesti keele õpetaja,
karjääriõpetuse õpetaja
Ohhapkina, Valentina
e-mail: okvalentina19@gmail.com
bioloogiaõpetaja,
11.b klassijuhataja
Papieva, Elena
e-mail: len3524@gmail.com
algklasside õpetaja,
1.b klassijuhataja
Pelikhova, Yulia
e-mail: julia.pelihhova@gmail.com
geograafiaõpetaja,
7.a klassijuhataja
Petrova, Irina
e-mail: nc0444@gmail.com
inglise keele õpetaja
Petrova, Oksana
e-mail: sanavladimirovna@gmail.com
muusikaõpetaja
Petruhhina, Niina
e-mail: niinainkeri@gmail.com
soome keele õpetaja
Pondre, Jana
e-mail: jana.pondre@mail.ee
abiõpetaja
Portnova, Olga
e-mail: olgaportnova2@gmail.com
muusikaõpetaja
Põlevina, Tamara 
e-mail: polevinatamara@gmail.com
ajalooõpetaja
Ragilo, Ljudmilla
e-mail: ljudmilla09@gmail.com
sotsiaalainete õpetaja
Rassadina, Anna
e-mail: rediskina2@gmail.com
keemiaõpetaja,
10.TM klassijuhataja
Rogaleva, Larissa
e-mail: rogaleva.larissa@gmail.com
algklasside õpetaja, huvijuht,
2.b klassijuhataja
Rolitš, Svetlana
e-mail: rsvet62@gmail.com
matemaatikaõpetaja,
12.a klassijuhataja
Roosimäe, Kaire
e-mail: kaireroosimae@gmail.com
loodusainete õpetaja,
6.c klassijuhataja
Rževskaja, Albina
e-mail: albinarz@gmail.com
õppealajuhataja kt 1.-9. kl,
valikkursusteõpetaja
Samoilova, Marianna
e-mail: msamoilova79@gmail.com
eesti keele õpetaja,
7.c klassijuhataja
Skorobogatova, Svetlana
e-mail: direktor@ahtme.edu.ee
direktor
Smirnova, Natalia
e-mail: nataliasmirnova2@gmail.com
prantsuse keele õpetaja
Sosi, Katre
e-mail: katresosi@gmail.com
eesti keele õpetaja,
10.ET klassijuhataja
Sotnik, Larisa 
e-mail: larasotnik55@gmail.com
matemaatikaõpetaja
Struzhentseva, Liudmila
e-mail: ljuda49@mail.ru
tantsuringjuht
Sulina, Larissa
e-mail: sulina.larissa@gmail.com
õppealajuhataja gümnaasiumi astmes,
matemaatikaõpetaja
Suviste, Alexandra
e-mail: alexandrasuviste@gmail.com
huvijuht,
kunstiõpetaja
Šepeleva, Ljudmilla
e-mail: ljudmilla555@gmail.com
algklasside õpetaja,
1.a klassijuhataja
Štšerbakova, Angelina 
e-mail: ozornica54@gmail.com
algklasside õpetaja,
4.a  klassijuhataja
Zanurskaja, Diana
e-mail: diana.zanurskaja@gmail.com
väikeklassi õpetaja
Zubkov, Vladimir 
e-mail: vzubkov449@gmail.com
tehnoloogiaõpetaja,
kehalise kasvatuse õpetaja,
8.b  klassijuhataja
Terentieva, Natalia 
e-mail: terentievan1@gmail.com
matemaatikaõpetaja
Terro, Olga
e-mail: olgapavlova73@gmail.com
algklasside õpetaja,
2.c ja 5.b klassijuhataja
Tšumakova, Marina   
e-mail: marinatsumakova@gmail.com
algklasside õpetaja,
sotsiaalpedagoog,
3.c klassijuhataja
Tulski, Oleg 
e-mail: oleg.tulski@gmail.com
eesti keele õpetaja,
projektijuht
Tuzhilin, Sergey
e-mail:sergei111568@gmail.com
füüsikaõpetaja,
robootikaringijuht,12.b klassijuhataja
Voronova, Jekaterina
e-mail: jekaterinavoronovaa@gmail.com
algklasside õpetaja,
algkooli koordineerija,
4.b klassijuhataja
Voss, Natalja 
e-mail: nataljavoss@gmail.com
kehalise kasvatuse õpetaja
Väljaste, Kadri
e-mail: kadri.valjaste@gmail.com
inglise keele õpetaja
Yemelianchenko, Liudmyla
e-mail: Ljudmilla10@gmail.com
sotsiaalainete õpetaja,
9.b klassijuhataja,
Peremuuseumi juhataja