Avaldatud: 19.09.2017
Viimati muudetud: 05.07.2018

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õppenoukogu pädevus ja tegutsemise kord

Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 määrus nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

2017./18. õa õppenõukogu toimumise ajad:

  1. 19.09.2017 kell 14:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve
  2. 16.11.2017 e-õppenüõukogu
  3. 17.01.2018 e-õppenõukogu
  4. 08.02.2018 e-õppenõukogu
  5. 27.02.2018 kell 10:00 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve
  6. 18.05.2018 e-õppenõukogu
  7. 07.06.2018 kell 13:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve
  8. 15.06.2018 kell 13:30 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve
  9. 19.06.2018 e-õppenõukogu
  10. 20.06.2018 kell 9:00 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve