Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuur kutsub osalema joonistus-ja videokonkursil „Minu ohutu suvi“.

Juhend koolidele

Foto- ja videokonkurss „Minu ohutu suvi“

Eesmärk: Tõsta noorte hulgas teadlikust võimalikest ohtudest, kuidas vältida ohuolukorda sattumist ning kuidas käituda juhul, kui on satutud ohuolukorda.
Koht ja aeg: Konkursi viib läbi Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuur. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 30.04.2018 ning võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 10.05.2018. Parimate autasustamine toimub mai keskel.
Sihtrühm: Ida-ja Lääne-Virumaa koolide õpilased.

Juhend:

  • I vanusegrupp (1.-4.klass) ülesandeks on joonistada oma nägemus teemast „Minu ohutu suvi“. Lubatud on kasutada erinevaid tehnikaid, töövahendeid jmt.
  • II vanusegrupp (5.-9.klass) ülesandeks on (valida üks või soovi korral teha mõlemad):
   a) valmistada videoklipp teemal „Minu ohutu suvi“. Videoklipi pikkuseks max 2 minutit.
   b) Valmistada plakat või joonistus teemal „Minu ohutu suvi“. Lubatud on kasutada erinevaid tehnikaid, töövahendeid jmt.
  • III vanusegrupp (10.-12.klass) ülesandeks on (valida üks või soovi korral teha mõlemad):
   a) valmistada videoklipp teemal „Minu ohutu suvi“. Videoklipi pikkuseks max 2 minutit.
   b) valmistada plakat või joonistus teemal „Minu ohutu suvi“. Lubatud on kasutada erinevaid tehnikaid, töövahendeid jmt.

Nõuded videole:

 • maksimaalne kestus 2 minutit;
 • videoklipp peab sisaldama tiitellehte teema nimetuse ning autori(te) nime(de)ga;
 • videoklipp on formaadis MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, H.264 (AVI, MP4, MKV);

Näiteid võimalikest teemadest: ujumine, liiga hiline väljas viibimine, sõpradega peol käimine, alaealistele keelatud toodete tarvitamine, käitumine varguste jmt olukordades.

Juhend koolidele

Videoklippe ei tohi avalikustada enne konkursi lõppu ning ühtlasi on edaspidi Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuuril õigus konkursile laekunud töid kasutada ennetustegevuste läbiviimisel. Parimad video laetakse üles ka veebi- ja sotsiaalmeediasse.

Joonistused toimetada aadressile: Rahu 38, Jõhvi (kontaktisik: Kirsti Hindreus) või siis anda
oma kooli sekretäri või huvijuhi kätte. Videod laadida üles www.upload.ee keskkonda ning link edastada meili teel aadressil: kirsti.hindreus@politsei.ee.

Lisaks iga vanusegrupi kolmele parimale autasustatakse peaauhinnaga iga vanusegrupi parimat Politsei-ja Piirivalveameti tutvustava patrullsõiduga Narva jõel.