Tundide ajad 6.-12. klassid (60 min)

     6. – 7.kl.            8. – 9.kl.           10. – 12.kl.
1. 8.15 – 9.15        8.15 – 9.15        8.15 – 9.15
2. 9.30 – 10.30      9.30 – 10.30      9.30 – 10.30
3. 10.45– 11.45     10.45– 11.45     10.45 – 11.45
4. 12.00 – 13.00    12.10 – 13.00    12.10 – 13.10

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium ootab oma suurde ja sõbralikku perre uusi gümnasiste!

Lugupeetud põhikooli lõpetaja, tee juba täna oma valik!

Meie gümnaasiumis on sul võimalus:

 • tegeleda intellektuaalse, uurimis- ja loovtööga;
 • teha iseseisvalt valikut;
 • osaleda aktiivselt projektides, klassivälises tegevuses ja õpilasomavalitsuse töös;
 • õppida pärast gümnaasiumi lõpetamist parimates kõrgkoolides;

Teie ees on põnev gümnaasiumi elu!

2017./2018.õa pakume tulevastele kümnenda klassi õpilastele laienenud eesti keele süvaõpet ja erinevaid suundi:

 • Pedagoogiline
  (psühholoogia, pedagoogika alused, retoorika, võõrkeeled, matemaatika)
 • Rakenduslik
  (multimeedia, reaalained, ökonoomika)
 • Keeled ja meedia
  (võõrkeeled, ajakirjanduse alused, meedia)
 • Meditsiiniline
  (meditsiiniliste teadmiste alused, loodusteaduse õppeained)

Ahtme Gümnaasiumis on:

 • perioodõpe;
 • rikas kogemus;
 • traditsioonide säilitamine;
 • põnev klassiväline töö;
 • sõbralik atmosfäär;
 • koostöö vabariigi ja regiooni õppeasutustega;
 • kaasaegne õppekeskkond;

Dokumente võetakse gümnaasiumi kantseleis aadressil Altserva 6. Sisseastumisel viiakse läbi vestlus, millele saab registreeruda siin
Info on telefonil 3371891, mob 5520750 või e-postil sekretar@kjag.ee
Täita avaldust ja esitada dokumente saab ka vestluse päeval.

LÕBUS KEELELAAGER AHTME GÜMNAASIUMIS

4.-7. klassi õpilased on oodatud eesti keele laagrisse!
Laagri aeg: 12.juuni-16.juuni 2017 kell 9.00-15.00
Ees ootab Teid:

 1. Viis lõbusat päeva hea seltskonnaga
 2. Keele praktiseerimine läbi mänguliste tegevuste
 3. Huvitavad väljasõidud Eesti loodusesse

Laagri maksumus: 3 eurot päev (viis päeva – 15 eurot)!
Kohustuslik on täita sooviavaldus (tähtaeg 25.05.2017)


Kõik nädala tähtsamad uudised ja sündmused on siin

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium kutsub põhikooli lõpetajaid Lahtiste Uste Päevale, mis toimub 18.aprillil 2017 algusega kell 13.00 aadressil Altserva 6, Kohtla-Järve.

Palume registreeruda aadressil
info@kjag.ee
või täita registreerimisvorm


Alates 15. märtsist on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.
Aasta Õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“ tunnustatakse haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.
Tunnustatakse piirkondlikult ja üleriigiliselt tulemuslikku tegevust, millel on märkimisväärne mõju õppurite arengule, kogukonnale ja ühiskonnale. Lisaks tõstetakse Aasta Õpetaja galal esile ka õppureid ja nende juhendajaid, kes esindasid möödunud õppeaastal Eestit edukalt rahvusvahelistel võistlustel. Samuti on kogu ettevõtmise eesmärgiks heade kogemuste jagamine üle Eesti.
Kandidaate on kõigil võimalik esitada kuu aja jooksul üheteistkümnes kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja aasta tegu hariduses.
Pärast kandidaatide selgumist alustavad parimatest parimate valimiseks tööd esmalt maakondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon, kes seejärel esitavad igas kategoorias oma ettepanekud üleriigilisele komisjonile. Üleriigilisele komisjonile esitatud õpetajate kohta ootame ka õpilaste arvamusi, mis võiksid olla kuni kaheminutilise videoklipi vormis.
Kogu ettevõtmine tipneb 7. oktoobril Pärnu kontserdimajas toimuva Aasta Õpetaja galaga, mille korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haridustöötajate Liit ja SA Innove ning millest sünnib ka otseülekanne televisioonis.