Ainekateedrid

  • Algkooliõpetajate kateeder, juhataja Elena Papieva
  • Loodusaineteõpetajate kateeder, juhataja Yulia Pelikhova
  • Matemaatika ja reaalharu valikaineteõpetajate kateeder, juhataja Svetlana Rolitš
  • Võõrkeelte õpetajate kateeder, juhataja Jelena Jakovleva
  • Vene keele ja sotsiaalainete õpetajate kateeder, juhataja Jelena Legotkina

Aineblogi “Karjääriõpe” (õpetaja Irina Nogina)
Aineblogi “Kehaline kasvatus” (õpetaja Inna Mällo)